VERDANA, ARIAL

Leesvaardigheid wordt gemeten met AVI-tests. Per studiejaar is er een A-test en een B-test. A en B zouden een identiek resultaat moeten geven. Om de invloed van typografie op het leesgemak te meten, veranderden wij op basisschool Het Kompas in de B-tests de gebruikte Univers door een eigen letter tussen Verdana en Frutiger, en daarna door Myriad.

Op basisschool De Mijlpaal testten wij deze letters op een andere manier: door een leuk verhaal per pagina afwisselend in een ander lettertype te zetten en als bij de AVI-tests de snelheid te meten plus het aantal fouten en aarzelingen. Naast Myriad en onze tussenletter werden hier ook Verdana, Arial, Helvetica, San Francisco Display en Unica getest.

Een 30-tal kinderen werden getest op Het Kompas, een 10-tal op De Mijlpaal. Deze aantallen zijn te klein, de omgevingsfactoren waren niet optimaal en bovendien gingen AVI-tests over glimwormen op Texel, de Verenigde Oostindische Companie: niet evident voor Gentse kinderen met een migratieachtergrond. Onze resultaten zijn indicatief, ter voorbereiding van een breder onderzoek.

Frutiger en vooral Verdana leken het minder goed te doen dan Arial en Helvetica. Unica deed het niet beter, San Francisco Display leek het slechter te doen. Myriad was vergelijkbaar, mogelijk iets beter.

Uiteraard zijn alle lettertypes zoveel mogelijk gelijkgebracht qua zetbreedte, x-hoogte en stokhoogte, en was het aantal woorden op elke pagina gelijk. De te vergelijken letters bij verder onderzoek zijn Myriad, Arial en Univers. Testmethode is kortverhaal met telkens een ander lettertype per pagina.

Met dank aan:Carla De Groote, Petra De Graeve, Yanina Van Steenbrugge